11 juni 2022: Korenfestival in Annen

25 september 2022: Speulkoel Anloo