Nice An’ Loose kent een aantal sponsoren en subsidieverstrekkers: bedrijven en organisaties die ons steunen met een financiële bijdrage. Het bestuur is deze bedrijven en organisaties daarvoor erg erkentelijk. Mede door deze steun maakt een sponsor het een groep enthousiaste koorleden mogelijk hun hobby te beoefenen en een culturele bijdrage aan de maatschappij te bieden.

Op basis van onderlinge afspraken levert Nice An’ Loose een tegenprestatie op muzikaal gebied: dat kan een concert zijn, een bijdrage aan een bedrijfsactiviteit, enz.

Uiteraard vermeldt Nice An’ Loose uw naam op deze website; maar ook daar waar mogelijk in persberichten en aankondigingen (tenzij u daar geen prijs op stelt).

U kunt uw belangstelling voor sponsoring kenbaar maken door een mailbericht te sturen aan: voorzitter@niceanloose.nl. Onze voorzitter neemt met u contact op voor het maken van nadere afspraken. Onze huidige subsidieverstrekkers en sponsoren zijn: