Vocaal Festival 11 juni 2022

Na 2 jaar geen Vocaal Festival te hebben gehad i.v.m. corona, mochten we nu weer los. Er was deze dag volop zon, dus daar kon het niet aan liggen. Vanaf kwart voor 10 werden de fietsen aan de Brink gestald en vandaar togen we met zijn allen (compleet met Niceanloose-bord, dat we voor deze dag hadden aangepast met een oproep voor nieuwe leden) naar het festivalterrein. Om 10.00 werd er met alle koren een sing-in gedaan. Onze spieren waren los en de stembanden warm. In het programmaboekje dat we hadden gekregen konden we precies zien waar en hoe laat we moesten optreden. De indeling was helaas erg verspreid en zodoende moesten wij wachten tot 12.00 voordat we ons echt aan het publiek konden tonen. We hebben eerst maar met elkaar koffie gedronken en zijn toen richting zwembad De Borghoorns gegaan. Hier hebben we heerlijk gezongen voor een enthousiast publiek. Helaas moest ik (de schrijver van dit stukje) daarna afhaken i.v.m. met andere verplichtingen. Met de verhalen van de verschillende leden van het koor kan ik dit artikel wel verder afmaken. Het met elkaar zingen en een hele dag met elkaar optrekken geeft toch wel een aparte kick. In de middag heeft ons koor nog 2x opgetreden en wel om 15.30 uur bij OBS De Eshoek en ter afsluiting om 16.30 uur bij café De Grutter. Het zingen werd muzikaal ondersteund door onze pianist Laurens en gebeurde o.l.v. onze vaste dirigent Hans. Top mannen, bedankt! Uiteraard werd er bij De Grutter nog even geëvalueerd onder het genot van een …. hapje en een drankje. Op naar volgend jaar!

De oproep op ons bord heeft wel succes gehad, want we hebben inmiddels enkele nieuwe leden mogen begroeten.

Het lied “Cheap Thrills”

Het lied “Het regent zonnestralen”

Het lied “We are growing”